fitness king kong

Výživové poradenství

Zásada 1

Poradce se musí řídit zásadami zdravého životního stylu a je v dobré fyzické kondici.

Zásada 2

Poradce zná zásady zdravého vaření a umí připravit jednoduché pokrmy s využitím běžných potravin tzv. zdravých potravin.

Zásada 3

Poradce se dlouhodobě vzdělává, zvyšuje svoji kvalifikaci a odbornost, sleduje neustále nové trendy ve výživě a novinky v oblasti tzv. zdravé výživy. Má kompletní přehled o nabídce výrobků na českém trhu, jako jsou zejména mléčné výrobky, maso, cereálie a potraviny ze sféry Bio potravin.

Zásada 4

Poradce má obecný přehled o dalších součástech zdravého životního stylu, jako jsou kondiční pohybové aktivity, relaxace, regenerace, fyzioterapie, psychologie, alternativní medicíny. V těchto oblastech má i osobní zkušenosti alespoň jako klient.

Zásada 5

Poradce má dobré všeobecné znalosti o potravních doplňcích a umí vybrat a doporučit na základě zdravotního stavu a individuálních potřeb klienta, stavu běžného potravinového řetězce. Má obecný přehled o nabídce doplňků stravy a funkčních potravin, popř. potravin pro zvláštní výživu na českém trhu. Jejich případný prodej a doporučování postaví na odborných znalostech o účincích potravinových doplňků, ale i na osobní zkušenosti s jejích užíváním.

Zásada 6

Poradce je velmi zodpovědný a loajální vůči klientovi. Nikdy nesmí zveřejnovat jeho osobní diagnostické údaje třetí osobě.

Za účelem vysoké profesionality poskytovaných služeb a ochrany před důsledky případných nedorozumění s klientem, spočívajících např. v zatajení některých důležitých údajů.

Zásada 7

Výživová doporučení, rady a individuální jídelníčky sestavuje poradce vždy na základě kompletního vstupního dotazníku či podrobné osobní konzultace. Tímto způsobem se informuje zejména o:
– současném zdravotním stavu, prodělaných nemocích , rodinných dispozicích, případných i tolerancích na potraviny nebo alergiích.
– stravovacích zvyklostech klienta a jeho pitného režimu
– užívaných lécích a doplňcích stravy
– životním stylu, zaměstnání, aktuálním rodinné situaci
– pohybových aktivitách klienta
– motivaci klienta ke změnám v životním stylu a výživě

Zásada 8

Poradce svými životními doporučeními zásadně nikoho neléčí, ale pouze podporuje zlepšení zdravotního stavu popř. doplňuje lékařem nařízenou terapii obecně známými osvědčenými postupy a doplňky stravy.

Work

kontakt