fitness king kong

Alpinning

A L P I N N I N G
Program Alpinning lze jej formulovat jako aktivitu, kterou vykonává
skupina lidí za doprovodu motivující hudby pod vedením proškoleného
instruktora na speciálním mechanickém pásu Alpitrack.Tento originální
program byl vyvinut pro lidi každého věku a úrovně zdatnosti. Vychází z
nejpřirozenějšího lidského pohybu, vychází z chůze.Při cvičení nejsme
závislí na počasí můžeme provádět běh a chůzi kdykoliv a chůze nebo běh
na pásu pozitivně ovlivňuje krevní tlak a spalování tuků. ALPINNING™ je
unikátní kardiovaskulární program, který posiluje dolní i horní část těla.
Zlepšuje aerobní kapacitu a zároveň spaluje velké množství
kalorií.ALPINNING je koordinovaná série pohybů zapojující svaly které
stabilizují tělo, zvyšují VO2max a tím zlepšují kardiovaskulární systém těla.

Lekce jsou pravidelně

Pondělí v 18.00

Středa  v 18.00

Čtvrtek  v 17.45

Pátek v 9.30

Neděle v 18.00